Waarom kiezen voor obs Wheermolen?

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. We helpen hier graag bij! Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar voordelen van obs Wheermolen op een rijtje gezet: 
 
 • Wij bieden een continurooster met vijf gelijke schooldagen van 08.30-14.00 uur. Hierdoor worden de rust en regelmaat op school bevorderd en beschikken we over meer effectieve leertijd. Na schooltijd hebben de kinderen een fijne lange middag voor sport of om lekker te spelen.
 • Wij zijn een Vreedzame school met een veilig en geordend leer- en werkklimaat. Wij hebben respect voor elkaar. We staan open voor elkaar en kunnen ons goed inleven in de ander.
 • We zijn een school met veel diversiteit en kijken goed naar de sociaal-maatschappelijke achtergrond van onze leerlingen. We zijn er trots op dat er leerlingen met 40 verschillende nationaliteiten op onze school zitten. We leren ontzettend veel van elkaar! 
 • We zetten volop in op het vergroten van de zelfstandigheid en de sociale vaardigheden van onze leerlingen.
 • Vanaf groep 3 werken we met jaarklassen met in elke groep kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd waarin elk kind maximaal begeleid wordt op haar of zijn niveau. Dit doen we door bijvoorbeeld instructie te geven in kleinere groepen die op hetzelfde niveau werken. Leerlingen krijgen waar nodig extra ondersteuning of juist extra uitdaging. Dat betekent dat een kind zoveel mogelijk binnen de groep, maar waar nodig ook daarbuiten, op het eigen niveau wordt begeleid.   
 • We werken soms groepsoverstijgend. Leerlingen van alle klassen werken dan met elkaar samen in een groep, ieder op zijn eigen niveau. De oudere leerlingen helpen de jongere kinderen als het nodig is. Op deze manier kennen alle leerlingen en leerkrachten elkaar.
 • Wij volgen continu de ontwikkeling van uw kind en bieden waar nodig aparte zorg. We hebben een actieve ondersteuningsstructuur, waarbij de leerkrachten en de intern begeleiders zorgen voor een adequate begeleiding van die leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben. Uiteraard worden ouders tijdig betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. 
 • Het taal- en leesonderwijs staat hoog in ons vaandel. In samenwerking met de Bibliotheek Waterland hebben we eigen bibliotheek op school die ondersteund wordt door een leesconsulent.
 • Naast het vergaren van belangrijke basiskennis zoals taal en rekenen richten we ons op vaardigheden die nu én in de toekomst onmisbaar zijn, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, ondernemen en communiceren.
 • We hebben aandacht voor cultuur met kwaliteit, zoals muziek, dans en handvaardigheid. Hierbij werken we samen met partners als de Muziekschool Waterland en Cultuurhuis Wherelant.
 • We hebben een speciale vakleerkracht voor gymnastiek voor de groepen 1-8 en al onze groepen krijgen 2x per week les van de vakleerkracht. Ook bieden we buitenschoolse sportactiviteiten aan.
 • Ons ICT-aanbod is afgestemd op onze lesstof. We werken met Snappet en beschikken over moderne ict-apparatuur en voorzieningen. We maken onze leerlingen Mediawijs door van groep 1-8 te werken met het Mediapaspoort.
 • wij hebben een groot schoolplein met veel bomen, waar je lekker kunt spelen in het zand of de diverse speeltoestellen.
 • Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen om tot zo goed mogelijke resultaten te komen op het gebied van verwerven van kennis en vaardigheden, maar ook op het vlak van het omgaan met elkaar.
Meer weten?
Wilt u eens een kijkje komen nemen op onze school, meld u dan hier aan voor een rondleiding.
Wilt u meer lezen over onze school en ons onderwijs, download dan hier de schoolgids.

Leerlingen aan het woord

"Het is een school, veel mensen denken dan dat het alleen maar leren is. "

"Maar we hebben het ook veel over gevoelens en pesten et cetera omdat we een Vreedzame School zijn. En we kunnen ook lekker buiten spelen op het grote schoolplein."