Aanmelden en inschrijven

Maak een weloverwogen keuze.
Wij begrijpen dat het belangrijk is om een weloverwogen keuze te maken voor een onderwijs- en opvang plek. Met die reden nemen wij graag de tijd voor een kennismakingsgesprek welke gecombineerd wordt met een rondleiding. Het kennismakingsgesprek wordt gepland met de intern begeleider of directeur van Wheermolen.

Tijdens dit gesprek vertellen wij wat u van ons kunt verwachten binnen het kindcentrum. U kunt uw vragen over het onderwijs en de opvang stellen en u maakt door middel van een rondleiding kennis met ons gebouw, de kinderen en de medewerker. Wanneer u onder onderwijstijd komt, proeft u de sfeer en kunt u bepalen of Wheermolen een passende plek is voor u en uw kind.

Brochure en inschrijfformulier 
Tijdens de afspraak ontvangt u onze brochure en een inschrijfformulier. Wij vragen u deze z.s.m. ingevuld te retourneren. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier kunt u een voorlopige bevestiging verwachten.
U kunt het ingevulde formulier mailen naar directie.obswheermolen@opspoor.nl. 

Wennen
Zo'n 2 maanden voorafgaand aan de dag dat uw kind 4 jaar wordt, wordt u door één van de intern begeleiders uitgenodigd voor een kennismaking. Zij maken wenafspraken met u. 

Zij-instromers 
Wij streven ernaar om al onze kinderen een passende onderwijs en opvangplek te bieden en stellen onze groepen elk jaar opnieuw met zorg samen. Wanneer een kind wordt aangemeld dat eerder een andere onderwijsinstelling bezocht, nemen wij altijd contact op met deze onderwijsinstelling voordat over wordt gegaan tot inschrijving. Dit doen wij om te kunnen bekijken of ons onderwijsaanbod voldoende passend is bij het kind dat wordt aangemeld. 

U kunt een afspraak maken voor een kennismaking en rondleiding door:
  • vul het contactformulier in
  • telefonisch contact op te nemen via 0299-423648
  • een mail te sturen naar: directie.obswheermolen@opspoor.nl
Broertjes & zusjes
Wij vragen u broertjes en zusjes zo snel mogelijk bij ons aan te melden in het geval u gegarandeerd wil zijn van een onderwijsplek op Wheermolen. U kunt een inschrijfformulier opvragen bij de directie of intern begeleider van Wheermolen of leerkracht van uw kind.  

Peuteropvang en Dagopvang
Wilt u uw kindje aanmelden voor peuteropvang De Speelmolen of de dagopvang Speelplaneet in ons Kindcentrum? 
Dan kunt u dat doen via de website van Stichting Kinderopvang Purmerend.

Leerlingen aan het woord

"In de klassen zitten niet te veel en niet te weinig kinderen."

"Als je je niet fijn voelt kun je altijd naar leraren gaan en dat is best fijn."